Įspėjamieji kelio ženklai

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

 Numeris
 Pavadinimas
 Pavyzdys
 Paaiškinimas
101
Pervaža su užtvaru
image002
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
102
Pervaža be užtvaro
image003
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
103
Pakeliamasis tiltas
image004
Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
104
Krantinė
image005
Įvažiavimas į krantinę arba krantą
105
Vaikai
image006
Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų
106
Darbai kelyje
image007
Kelio ruožas, kuriame dirbama
107
Sankryža
image008
Lygiareikšmių kelių sankirta
108
Sankryža su šalutiniu keliu
image009image010
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
109
Šalutinis kelias iš dešinės
image011image012
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
110
Šalutinis kelias iš kairės
image013image014
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
111
Žiedinė sankryža
image015
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
112
Šviesoforas
image016
Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
113
Vingis į dešinę
image017image018
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
114
Vingis į kairę
image019image020
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
115
Vingiai
image021image022
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
116
Vingiai
image023image024
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
117
Stati nuokalnė
image025
 
118
Stati įkalnė
image026
 
119
Slidus kelias
image027
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
120
Nelygus kelias
image028
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
121
Žvyras
image029
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
122
Pavojingas kelkraštis
image030
Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
123
Susiaurėjimas
image031
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
124
Susiaurėjimas iš dešinės
image032
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
125
Susiaurėjimas iš kairės
image033
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
126
Dvipusis eismas
image034
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia
127
Pėsčiųjų perėja
image035
Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja
128
Pėstieji
image036
Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
129
Dviratininkai
image037
Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai
130
Gyvulių pergina
image038
 
131
Laukiniaigyvūnai
image039
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai 
132
Krintantys akmenys
image040
Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133
Šoninis vėjas
image041
 
134
Lėktuvai
image042
Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135
Transporto grūstis
image043
Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136
Daug eismo įvykių
image044
Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137
Kiti pavojai
image045
Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
138
Vienkelis geležinkelis
image046
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
139
Daugiakelis geležinkelis
image047
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
140
Artėjama prie pervažos
image048
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
141
Artėjama prie pervažos
image049
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
142
Artėjama prie pervažos
image050
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
143
Artėjama prie pervažos
image051
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
144
Artėjama prie pervažos
image052
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
145
Artėjama prie pervažos
image053
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
146
Posūkio kryptis į dešinę
image054
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje 
147
Posūkio kryptis į kairę
image055
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje 
148
Eismo krypčių išsiskyrimas
image056
Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149
Nukreipiamoji gairė
image057
Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
150
Provėžos
image058
Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151
Greičio mažinimo priemonė
image059
Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.

Sveiki sugrįžę!

Prisijunkite prie savo paskyros žemiau

Atgauti slaptažodį

Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą.