Nurodomieji kelio ženklai - Reidas Official

Nurodomieji kelio ženklai

8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

 Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
501Automagistralėimage123image124Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia
502Automagistralės pabaigaimage125image126Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
503Vienpusis eismasimage127Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
504Vienpusio eismo pabaigaimage128 
505Įvažiavimas į vienpusio eismo keliąimage129Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
506Įvažiavimas į vienpusio eismo keliąimage130Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
507Eismo kryptys sankryžojeimage131 Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
508Eismo kryptis sankryžoje tiesiaiimage132Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
509Eismo kryptis sankryžoje į dešinęimage133Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
510Eismo kryptis sankryžoje į kairęimage134Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
511Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinęimage135Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
512Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairęimage136Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
513Eismo juostos pradžia iš dešinėsimage137Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
514Eismo juostos pradžia iš kairėsimage138Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
515Dešinės eismo juostos pabaigaimage139Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
516Kairės eismo juostos pabaigaimage140Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
517Eismo kryptys eismo juostoseimage141Nurodo eismo kryptis eismo juostose
518Eismo kryptys eismo juostoseimage142Nurodo eismo kryptis eismo juostose
519Eismo kryptys eismo juostoseimage143Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją
520Eismo kryptys ir apribojimaiimage144Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
521 Eismo juostos pradžia ir apribojimaiimage145Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
522Eismas juostoseimage146image147Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos
523Eismo juosta maršrutiniam transportuiimage148Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
524Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportuiimage149Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
525Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportuiimage150Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
526Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportuiimage151Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
527Apsisukimo vietaimage152Apsisukimo ne sankryžoje vieta
528Stovėjimo vietaimage153Transporto priemonių stovėjimo vieta
529Stovėjimo ribotą laiką vietaimage154Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
530Stovėjimo nurodytu laiku vietaimage155Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
531Rezervuota stovėjimo vietaimage156Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)
532Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportasimage157Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
533Pėsčiųjų perėjaimage158Perėjimo per kelią vieta
534Pėsčiųjų perėjaimage159Perėjimo per kelią vieta
535Požeminė pėsčiųjų perėjaimage160 
536Požeminė pėsčiųjų perėjaimage161 
537Pėsčiųjų perėja virš kelioimage162 
538Pėsčiųjų perėja virš kelioimage163 
539Rekomenduojamas greitisimage164Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
540Zona, kurioje draudžiama stovėtiimage165Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
541Stovėjimo zonaimage166Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
542Riboto greičio zonaimage167Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
543Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaigaimage168Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
544Stovėjimo zonos pabaigaimage169Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai
545Riboto greičio zonos pabaigaimage170Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai
546Tunelisimage171Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį 
547Tunelio pabaigaimage172Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai
548Stotelėimage173Maršrutinio transporto sustojimo vieta
549Taksi stotelėimage174Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
550Gyvenvietės pradžiaimage175Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
551Gyvenvietės pabaigaimage176Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
552Gyvenamoji zonaimage177Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
553Gyvenamosios zonos pabaigaimage178Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai
554„Stop“ linijaimage179Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
555Automobilių keliasimage180Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia
556Automobilių kelio pabaigaimage181Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
557Iškili saugumo salelėimage182Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
558Priverstinio (avarinio) sustojimo vietaimage183Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
Back to top button