Nurodomieji kelio ženklai

8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

 Numeris
 Pavadinimas
 Pavyzdys
 Paaiškinimas
501
Automagistralė
image123image124
Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia
502
Automagistralės pabaiga
image125image126
Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
503
Vienpusis eismas
image127
Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
504
Vienpusio eismo pabaiga
image128
 
505
Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
image129
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
506
Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
image130
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
507
Eismo kryptys sankryžoje
image131 
Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
508
Eismo kryptis sankryžoje tiesiai
image132
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
509
Eismo kryptis sankryžoje į dešinę
image133
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
510
Eismo kryptis sankryžoje į kairę
image134
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
511
Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
image135
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
512
Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę
image136
Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
513
Eismo juostos pradžia iš dešinės
image137
Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
514
Eismo juostos pradžia iš kairės
image138
Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
515
Dešinės eismo juostos pabaiga
image139
Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
516
Kairės eismo juostos pabaiga
image140
Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
517
Eismo kryptys eismo juostose
image141
Nurodo eismo kryptis eismo juostose
518
Eismo kryptys eismo juostose
image142
Nurodo eismo kryptis eismo juostose
519
Eismo kryptys eismo juostose
image143
Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją
520
Eismo kryptys ir apribojimai
image144
Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
521 
Eismo juostos pradžia ir apribojimai
image145
Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
522
Eismas juostose
image146image147
Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos
523
Eismo juosta maršrutiniam transportui
image148
Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
524
Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui
image149
Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
525
Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
image150
Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
526
Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui
image151
Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
527
Apsisukimo vieta
image152
Apsisukimo ne sankryžoje vieta
528
Stovėjimo vieta
image153
Transporto priemonių stovėjimo vieta
529
Stovėjimo ribotą laiką vieta
image154
Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
530
Stovėjimo nurodytu laiku vieta
image155
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones
531
Rezervuota stovėjimo vieta
image156
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)
532
Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas
image157
Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
533
Pėsčiųjų perėja
image158
Perėjimo per kelią vieta
534
Pėsčiųjų perėja
image159
Perėjimo per kelią vieta
535
Požeminė pėsčiųjų perėja
image160
 
536
Požeminė pėsčiųjų perėja
image161
 
537
Pėsčiųjų perėja virš kelio
image162
 
538
Pėsčiųjų perėja virš kelio
image163
 
539
Rekomenduojamas greitis
image164
Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
540
Zona, kurioje draudžiama stovėti
image165
Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
541
Stovėjimo zona
image166
Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
542
Riboto greičio zona
image167
Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
543
Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga
image168
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
544
Stovėjimo zonos pabaiga
image169
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai
545
Riboto greičio zonos pabaiga
image170
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai
546
Tunelis
image171
Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį 
547
Tunelio pabaiga
image172
Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai
548
Stotelė
image173
Maršrutinio transporto sustojimo vieta
549
Taksi stotelė
image174
Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
550
Gyvenvietės pradžia
image175
Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
551
Gyvenvietės pabaiga
image176
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
552
Gyvenamoji zona
image177
Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
553
Gyvenamosios zonos pabaiga
image178
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai
554
„Stop“ linija
image179
Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
555
Automobilių kelias
image180
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia
556
Automobilių kelio pabaiga
image181
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
557
Iškili saugumo salelė
image182
Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
558
Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
image183
Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta

Sveiki sugrįžę!

Prisijunkite prie savo paskyros žemiau

Atgauti slaptažodį

Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą.