Papildomos lentelės

11. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

 Numeris
 Pavadinimas
 Pavyzdys
 Paaiškinimas
801
Atstumas iki objekto
image259
Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
802
Atstumas iki objekto
image260
Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
803
Atstumas iki objekto
image261
Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
804
Atstumas iki sankryžos
image262
Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“
805
Galiojimo zona į priekį
image263
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
806
Galiojimo zona į priekį
image264
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
807
Galiojimo zona į priekį ir atgal
image265
Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną 
808
Galiojimo zonos pabaiga
image266
Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą
809
Galiojimo zona į dešinę
image267
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
810
Galiojimo zona į kairę
image268
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
811
Galiojimo zona į abi puses
image269
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
812
Galiojimo kryptis į dešinę
image270
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
813
Galiojimo kryptis į kairę
image271
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
814 
Galiojimo kryptis į abi puses
image272
Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
815
Krovininiai automobiliai
image273
Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos
816
Transporto priemonės su priekaba
image274
Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba
817
Lengvieji automobiliai
image275
Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
818
Autobusai
image276
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
819
Traktoriai
image277
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms
820
Motociklai
image278
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
821
Dviračiai
image279
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
822
Ne darbo dienos
image280
Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis
823
Darbo dienos
image281
Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas
824
Savaitės dienos
image282
Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas
825
Savaitės diena
image283
Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas
826
Galiojimo laikas
image284
Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis
827
Galiojimo laikas ne darbo dienomis
image285
Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
828
Galiojimo laikas darbo dienomis
image286
Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
829
Galiojimo laikas savaitės dienomis
image287
Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas
830
Stovėjimo būdas
image288
Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio
831
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image289
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
832
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image290
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
833
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image291
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams.
834
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image292
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
835
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image293
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
836
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image294
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
837
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image295
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams
838
Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
image296
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos ir motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
839
Stovėti išjungus variklį
image297
Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį
840
Mokamos paslaugos
image298image299
Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku
841
Pavojingas kelkraštis
image300
Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga
842
Pagrindinio kelio kryptis
image301
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“
843
Pagrindinio kelio kryptis
image302
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“
844
Neregiai
image303
Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai
845
Drėgna danga
image304
Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)
846
Neįgalieji
image305
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms
847
Išskyrus neįgaliuosius
image306
Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 322–324, 401–406 negalioja Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms
848
Apledėjęs kelias
image307
Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego
849
Suslėgtosios gamtinės dujos
image308image309
Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis
850
Suskystintosios naftos dujos
image310image311
Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis
851
Degalų rūšys
image312
Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis
852
Mopedai
image313
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas 
853  
Išskyrus dviratininkus
image314
Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams
854
Elektromobiliai
image315
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti
855
Išskyrus elektromobilius
image316
Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams

12. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.

Sveiki sugrįžę!

Prisijunkite prie savo paskyros žemiau

Atgauti slaptažodį

Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą.