Socialinių tinklų privatumo politika

Kviečiame susipažinti su Reidas Official socialinių tinklų puslapiams ir paskyroms taikoma privatumo politika.

Mums rūpi Jūsų duomenų saugumas, o Jūsų privatumą laikome prioritetu. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie lankosi Reidas Official Facebook ir Instagram gerbėjų puslapyje <https://www.facebook.com/reidasofficial/>, taip pat Reidas Official Instagram paskyroje <https:/www.instagram.com/reidasofficial/> (toliau – Puslapis), naudojasi čia pateikta informacija, komunikuoja, dalyvauja konkursuose ir pan. (toliau – Lankytojai arba Jūs).

Puslapyje esančių duomenų valdytojas – Reidas Official, buveinės adresas L. Asanavičiūtės g. 4, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė arba Mes),

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus, tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Lankytojus, kokias teises jie turi.

Naudodamiesi Puslapiu patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Komentuodami, rašydami žinutes ar kitaip komunikuodami su mumis Puslapio platformoje, Jūs asmeniškai užtikrinate, kad naudojatės visomis priemonėmis, kurios užtikrina Jūsų įrašo konfidencialumą ir vientisumą.

Bendrovė imasi visų reikalingų priemonių apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto perdavimo ar naudojimo su sąlyga, kad šie duomenys buvo surinkti Bendrovės naudojamomis priemonėmis. Dėl šios priežasties Bendrovė nuolat įgyvendina ir atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pažymėtina, kad asmens duomenys ir (ar) bet kokia kita informacija, kurią skelbiate viešos prieigos vietose (pvz. ant mūsų Puslapio sienos ir pan.), yra matoma kitiems Lankytojams, todėl prieš skelbdami pranešimą patikrinkite ar jame nėra įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio teisės aktus ir (ar) kitų Lankytojų teises pažeidžiančio turinio. Mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokią Lankytojų Puslapyje patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų Lankytojų teises.

Visus Jūsų savanoriškai perduotus duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriuo šiuos duomenis mums perdavėte (pvz. komunikacijos su Jumis, dalyvavimo Puslapyje rengiamame žaidime ir pan. tikslais). Jokių papildomų duomenų apie Jus nekaupiame ir nepersiunčiame tretiesiems asmenims, nebent tai numatytų taikytini teisės aktai.

NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmenims iki 16 metų draudžiama dalintis savo asmens duomenimis Puslapyje, jeigu prieš tai nebuvo gautas tėvų sutikimas.

Komentarai, reakcijos, informacijos dalinimasis, ar kiti veiksmai, kuriuos atliko nepilnametis socialiniame tinkle, yra laikomi įgyvendintais gavus tėvų sutikimą.

TVARKYMO PAGRINDAI

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Lankytojų duomenys yra tvarkomi šiais pagrindais:

· sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, pvz.: kreipiantis į mus pateikiant asmens duomenis, komentuojant, reaguojant bei dalinantis mūsų Puslapyje patalpintais pranešimais ir pan.;

· mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., Puslapio administravimui ir tinkamo Puslapio veikimo bei Jūsų asmens duomenų saugumu užtikrinimui);

· tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

TRETIEJI ASMENYS

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų laisva valia suteiktų mums, neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Jūsų duomenis mes perduosime tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Puslapį, teikia paslaugas susijusias su Lankytojų užklausų administravimu. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

FACEBOOK ĮRANKIAI

Apsilankymo Puslapyje metu, Jūsų naršyklė ir (ar) mobilusis įrenginys užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu, kuris Jums įdiegia slapukus ir įskiepius. Facebook savo ruožtu renka informaciją apie Jūsų veiksmus Puslapyje: kokie pranešimai patraukia Jūsų dėmesį, kokias skiltis Jūs žiūrite dažniausiai, ko ieškote ir t.t. Bendrovė neturi jokios įtakos dėl renkamų duomenų apimties, ir informuoja Jus atsižvelgdama į savo žinių lygį.

Detalią informaciją apie Facebookvykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite rasti apsilankę čia:https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Pixel

Mūsų svetainė www.reidasofficial.lt naudoja mažas JavaScript kodo dalelytes, kurios yra įdiegtos visuose mūsų svetainės puslapiuose. Šios kodo dalelytės, kurios vadinamos pikseliais, turi daugybę funkcijų, tarp kurių – informacija apie Lankytojo apsilankymą svetainėje, kurį sąlygojo Facebooktinkle esančios reklamos spustelėjimas. Visi surinkti duomenys yra automatiškai užšifruojami ir pateikiami Facebook, kaip statistinė informacija, kurios dėka yra optimizuojamas Facebook tinkle pateikiamų reklamų ir pranešimų turinys.

Kaip jų atsisakyti?

Žr. skyrių „Kaip atsisakyti/ apriboti naudojimąsi šiais įrankiais“ žemiau.

Facebook slapukai

Apsilankant mūsų Puslapyje, Jums yra automatiškai įdiegiami Facebookslapukai. Slapukai padeda teikti, apsaugoti ir tobulinti Facebookproduktus, pavyzdžiui, Jums asmeniškai pritaikyti turinį, įvertinti Jums siūlomas reklamas bei suteikti saugesnę naršymo patirtį.

Net jeigu nesate registruotas ar prisijungęs Facebook vartotojas, apsilankymo metu Jums vis tiek yra įdiegiamas slapukas, pvz., B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO, kuris atlieka identifikavimo funkciją ir galioja dvejus metus, nebent būtų ištrintas. Norėdami sužinoti kaip ištrinti slapukus, apsilankykite čia: https://www.wikihow.com/Delete-Tracking-Cookies.

Kaip jų atsisakyti?

Norėdami daugiau sužinoti apie Facebook diegiamus slapukus ir jų funkcionalumą, o taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir atšaukti, apsilankykite čia: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Facebook Insight ir Facebook Ads

Visa aukščiau paminėtais Facebook įrankiais gaunama informacija yra susiejama į Facebook Insight, kuri mums teikia anonimizuotą informacijąapie Jūsų lankomus puslapius ir aktyvumą (pvz., kokiu metu Jūsų ir kitų Lankytojų dėmesį patraukia vaizdo įrašai, kada ilgesnio tipo pranešimai, kada yra fiksuojamas Jūsų didžiausias aktyvumas socialiniame tinkle). Šie duomenys yra naudojami siekiant pagerinti Puslapyje talpinamą turinį ir Jūsų naudojimosi patirtis.

Atsižvelgdami į Facebook Insightduomenis, mes atrenkame savo tikslinę auditoriją, kuriai teikiame jų poreikius bei įpročius atitinkančią reklamą naudodamiesi Facebook Adsįrankį.

Kaip atsisakyti?

Manydami, kad Bendrovės reklamos, atsirandančios Jūsų naujienų sraute, yra Jums neaktualios, bet kuriuo metu galite jų atsisakyti naudodamiesi šiomis instrukcijomis: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.

KOKIE DUOMENYS YRA RENKAMI?

Aukščiau nurodytais Facebook suteikiamais įrankiais gali būti kaupiami Jūsų demografiniai duomenys, amžius, lytis, šeimyninė ir profesinė padėtys, pomėgiai ir pan. Visi šie duomenys yra apdorojami ir mums pateikiami kaip anoniminiai statistiniai duomenys.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Bendrovėsgerbėjų puslapis yra integruotas į Facebooksvetainę, todėl Facebookturi visas galimybes rinkti ir kitus Jūsų asmens duomenis. Facebookpasilieką teisę duomenis rinkti ne tik naudodama slapukus, bet ir išsaugodama kiekvieną Jūsų veiksmą šiame Puslapyje.

Kaip atsisakyti / apriboti naudojimąsi šiais įrankiais?

Kaip atsisakyti ir (ar) apriboti Facebookdiegiamų slapukų ir kitų įskiepių naudojimą skaitykite čia: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.

Facebooksocialinius įskiepius taip pat galima užblokuoti naudojant naršyklės priedus, pvz., „Facebook Blocker“.

SAUGOJIMO TERMINAS

Visi duomenys, kuriuos Lankytojai pateikia savo laisva valia tam tikro klausimo sprendimui, yra saugomi iki tol, kol bus pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti.

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių. Šios teisės yra:

● susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

● reikalauti ištaisyti ar papildytinetikslius ir (ar) klaidingus asmens duomenis;

● bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu (komunikuojant su mumis, rašant komentarus, dalinantis pranešimais ir pan.). Jeigu po sutikimo atšaukimo ir toliau savanoriškai lankysitės mūsų socialinių tinklų puslapiuose ir paskyrose (komunikuosite su mumis, rašysite komentarus, dalinsitės pranešimais ir pan.) mes laikysime, kad iš naujo sutikote su tokiu asmens duomenų tvarkymu;

● esant teisėtam pagrindui, reikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdžiui, kai asmens nebėra reikalingi pasiekti tikslams, kuriems jie buvo rengiami, arba atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kai nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis ir pan.);

● gauti visus su Jumis susijusius asmens duomenis, kurie buvo pateikti Bendrovei, nebent tai būtų techniškai neįmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

● nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu;

● apriboti duomenų tvarkymą, esant teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.);

● pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Visomis aukščiau išvardytomis teisėmis galite bet kada pasinaudoti kreipiantis į mus el. paštu: [email protected]

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausiai prašome kreiptis tiesiogiai į mus nurodytais el. pašto adresais. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai(A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas: [email protected], daugiau informacijos – www.ada.lt).

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Visus Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje.

Pažymime, kad Facebook renkami duomenys yra bendrinami pasauliniu mastu tarp Facebook įmonių bei partnerių, tarp kurių yra ir Bendrovė.

„Facebook Ireland Limited“ (juridinio asmens kodas – 462932, registruota buveinė – 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland)valdoma informacija gali būti perduota arba persiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas (ne jūsų gyvenamosios vietos) valstybes, arba jose saugoma ar tvarkoma Facebook privatumo politikoje aprašytais tikslais.

Kiek mes žinome, persiųsdama duomenis Facebook naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iš EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.

KITOS NUOSTATOS

Privatumo politika gali būti Bendrovės bet kada atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, Puslapyje pateikdama naują Privatumo politikos versiją.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d.

Sveiki sugrįžę!

Prisijunkite prie savo paskyros žemiau

Atgauti slaptažodį

Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį, įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą.